RM-SYSTÉM»Události»Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015

Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015

10.05.2016 14:30
Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015
UNIPETROL, a.s. („Unipetrol“, „Společnost“) informuje, že představenstvo Společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 6. května 2016 navrhnout Valné hromadě Společnosti rozdělení čistého zisku společnosti Unipetrol za rok 2015 v částce 2 143 073 799,33 Kč následujícím způsobem:  
 
• podíl na zisku společnosti přiznaný akcionářům Společnosti (“dividenda”) – 1 000 967 897,28 Kč, což představuje 5,52 Kč na jednu akcii Společnosti; a

• zbývající část zisku za rok 2015 převést na účet nerozděleného zisku minulých let – 1 142 105 902,05 Kč.
 
Podle Stanov Společnosti je rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku shodný s rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě, což je sedmý (7.) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady.
 
Návrh představenstva bude předložen k přezkoumání dozorčí radě Společnosti a Valné hromadě společnosti Unipetrol, která o návrhu učiní konečné rozhodnutí.
 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.