RM-SYSTÉM»Události»Nový obchodní ředitel společnosti

Nový obchodní ředitel společnosti

01.10.2004 00:00
Představenstvo společnosti obdrželo od člena vrcholového vedení Ing.Michaela Schmida písemné sdělení, ve kterém se vzdává k datu 30.9.2004 funkce obchodního ředitele společnosti Východočeská energetika, a.s. Informace ze 13.10.2004 Představenstvo vzalo toto sdělení na vědomí a na svém zasedání jednomyslně odsouhlasilo nového člena vrcholového vedení společnosti:K datu 11.10.2004 byl jmenován do funkce obchodního ředitele společnosti Východočeská energetika, a.s. Ing. Vladimír Vavřich, MBA, který již ve společnosti zastává funkci člena představenstva.Vzhledem k tomu, že volba člena představenstva Východočeské energetiky, a.s., Ing. Vladimíra Vavřicha byla neúčinná, společnost předpokládá projednání této otázky dozorčí radou na svém řádném zasedání v listopadu 2004.
Představenstvo společnosti obdrželo od člena vrcholového vedení Ing.Michaela Schmida písemné sdělení, ve kterém se vzdává k datu 30.9.2004 funkce obchodního ředitele společnosti Východočeská energetika, a.s. Informace ze 13.10.2004 Představenstvo vzalo toto sdělení na vědomí a na svém zasedání jednomyslně odsouhlasilo nového člena vrcholového vedení společnosti:K datu 11.10.2004 byl jmenován do funkce obchodního ředitele společnosti Východočeská energetika, a.s. Ing. Vladimír Vavřich, MBA, který již ve společnosti zastává funkci člena představenstva.Vzhledem k tomu, že volba člena představenstva Východočeské energetiky, a.s., Ing. Vladimíra Vavřicha byla neúčinná, společnost předpokládá projednání této otázky dozorčí radou na svém řádném zasedání v listopadu 2004.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.