RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 15.10.2004

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 15.10.2004

29.09.2004 00:00
'ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. oznamují, že akcionář BIVIDEON B.V. předložil na program jednání mimořádné valné hromady dne 15. 10. 2004 následující návrh na změnu čl. 6 Stanov společnosti:"Článek 6 Akcie společnostiZákladní kapitál společnosti uvedený v článku 4 odst. 1 je rozvržen na 30.900.070 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,-- Kč na jednu akcii.Akcie znějí na majitele a jsou vydány v listinné podobě."'
'ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. oznamují, že akcionář BIVIDEON B.V. předložil na program jednání mimořádné valné hromady dne 15. 10. 2004 následující návrh na změnu čl. 6 Stanov společnosti:"Článek 6 Akcie společnostiZákladní kapitál společnosti uvedený v článku 4 odst. 1 je rozvržen na 30.900.070 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,-- Kč na jednu akcii.Akcie znějí na majitele a jsou vydány v listinné podobě."'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.