RM-SYSTÉM»Události»Východočeská plynárenská: změny v představenstvu

Východočeská plynárenská: změny v představenstvu

05.03.2002 00:00
Sdělujeme Vám, že na zasedání dozorčí rady společnosti Východočeskáplynárenská, a.s. Pražská 730, Hradec Králové, IČO 60108789, konaném dne 31.1. 2002 byl odvolán z funkce člena představenstva společnosti pan KarelBrůna a na uvolněné místo člena představenstva VČP, a.s. byl zvolen súčinností od 1. 2. 2002 pan Ing. Miroslav Baťa, personálně-správní ředitela.s.Zdroj:
Ing. Zdeněk Merhaut

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.