RM-SYSTÉM»Události»Změna v dozorčí radě společnosti

Změna v dozorčí radě společnosti

20.09.2004 00:00
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s.,se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ : 00000931,zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka : Firm. 8555/92 o z n a m u j e, že ke dni 31.08.2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti METALIMEX a. s. pan Ing. Viktor Koláček. Dozorčí rada společnosti METALIMEX a. s. v rámci své pravomoci jmenovala s účinností od 01.09.2004 náhradního člena dozorčí rady pana Ing. Josefa Goje, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti METALIMEX a. s.
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s.,se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ : 00000931,zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka : Firm. 8555/92 o z n a m u j e, že ke dni 31.08.2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti METALIMEX a. s. pan Ing. Viktor Koláček. Dozorčí rada společnosti METALIMEX a. s. v rámci své pravomoci jmenovala s účinností od 01.09.2004 náhradního člena dozorčí rady pana Ing. Josefa Goje, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti METALIMEX a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy