RM-SYSTÉM»Události»Skupina ČEZ překonala avizované výsledky hospodaření za rok 2015

Skupina ČEZ překonala avizované výsledky hospodaření za rok 2015

15.03.2016 08:18

Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy v roce 2015 dosáhl 27,7 mld. Kč, což je o více než 700 mil. Kč nad původním očekáváním, a to navzdory dalšímu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší výrobě v jaderných elektrárnách. Pozitivně působilo zejména vrácení části daně za emisní povolenky z let 2011 a 2012 a úspěšné plnění programu úspor a růstových opatření. Skupině ČEZ se podařilo snížit stálé náklady o 3 mld. Kč a současně navýšit celkové výnosy na 210 mld. Kč a to zejména díky růstu objemu prodeje elektřiny, plynu i tepla koncovým zákazníkům.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy