RM-SYSTÉM»Události»Pivovary Lobkowicz Group, a.s. – Dodatečná nabídka převzetí

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. – Dodatečná nabídka převzetí

11.03.2016 11:15

Dne 29. února 2016 byl uveřejněn nabídkový dokument pro dodatečnou nabídku převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group a.s. (PLG). Navrhovatelem je společnost Lapasan, s.r.o., která na základě předchozí nabídky převzetí, která skončila dne 15. ledna 2016, získala cca 98% podíl v PLG a vznikla jí tak povinnost učinit dodatečnou nabídku.

Závaznost nabídky převzetí končí 30. května 2016 a nabídková cena je 208 Kč za jednu akcii PLG. Agentem pro vypořádání povinné nabídky převzetí je společnost J&T Banka, která od akcionářů shromažďuje akceptace nabídky, vypořádá převody akcií a vyplatí akcionářům protiplnění za převedené akcie.

Podrobnosti o dodatečné nabídce převzetí včetně podmínek pro její využití jsou k dispozici na webu navrhovatele www.lapasan.net.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.