RM-SYSTÉM»Události»Fortuna Entertainment Group N. V. - Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015

Fortuna Entertainment Group N. V. - Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015

10.03.2016 08:32

Společnost Fortuna Entertainment Group N. V., největší středoevropský provozovatel kurzových sázek působící na trzích v Polsku, České republice a na Slovensku, oznamuje své předběžné neauditované konsolidované výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2015,sestavené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

  • Celková výše přijatých sázek v roce 2015 vzrostla o 26,1 % na 847,7 milionu EUR
  • Celková výše hrubých výher z kurzových sázek on-line v roce 2015 vzrostla o 26,4 % na 84,7 milionů EUR
  • Celková EBITDA dosáhla 27,2 milionu EUR, meziročně o 2,1 % méně
  • Čistý zisk v roce 2015 vzrostl o 22,5 % na 19,5 milionu EUR, ovlivněn jednorázovým příjmem z odložené daně

„Jsme potěšeni, že můžeme oznámit silný růst za rok 2015 navzdory absence velkých sportovních událostí a zrušení manipulačního poplatku na on-linu na Slovensku. Fortuna přijala celkové sázky ve výši 847,7 milionu EUR, což je o 26,1 % více nežli v loňském roce. I přes pokračující tlak na marže, výborné výsledky ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2015 ovlivnily pozitivně naše hrubé výhry, které vzrostly o 11,2 % na 147,4 milionu EUR. Hlavním zdrojem naší výkonnosti bylo sportovní sázení on-line, zejména pak přes mobil na všech našich trzích a rovněž naše zaměření na provozní efektivitu a marže,“ sdělil Per Widerstrom, CEO a předseda představenstva Fortuna Entertainment Group.

Fortuna dosáhla v roce 2015 podle svých předběžných neauditovaných hospodářských výsledků celkové výše přijatých sázek 847,7 milionu EUR, což je o 26,1 % více než v roce 2014. Hodnota přijatých sázek v segmentu sportovního sázení dosáhla částky 828 milionů EUR, což je o 26,3 % více než v roce 2014 díky dobré výkonnosti na všech trzích a navzdory absence velkých sportovní událostí. Přijaté sázky z loterie dosáhly v roce 2015 celkové výše 19,7 milionu EUR, meziroční nárůst o 17,8 %.

V roce 2015 dosáhla výše hrubých výher (Gross Win) částky 147,4 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 11,2 %. Hrubé výhry z kurzového sázení dosáhly výše 138,7 milionu EUR, což bylo o 10,9 % více než v předcházejícím roce. Z této částky hrubé výhry ze sázení po internetu v roce 2015 vzrostly na 84,7 milionů EUR, což oproti roku 2014 znamená nárůst o 26,4 %. Růst sázení po internetu těžil z pokračujícího rozvoje „live sázení“, zejména přes mobilní zařízení. Rozvoj sázení on-line byl navíc podpořen zrušení manipulačního poplatku na on-linu na Slovensku a začátkem stíhání sázejících přes off-shore sázkové operátory v Polsku. Hrubé výhry ze sázení na pobočkách v roce 2015 dosáhly částky 54 milionů EUR, což znamená pokles o 7,0 % oproti předcházejícímu roku. Hrubé výhry z loterií dosáhly výše 8,7 milionů EUR (meziročně +15,5 %), rostoucí jak v segmentu stíracích losů, tak i v číselných hrách.

Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla v roce 2015 hodnoty 27,2 milionu EUR, což znamená meziroční pokles o 2,1 %. Po očištění jednorázového výnosu z DPH v Polsku, který měl vliv na hodnotu EBITDA v roce 2014, hodnota EBITDA se oproti loňskému roku nezměnila. Hodnota EBITDA ze sportovního sázení dosáhla výše 26,3 milionů EUR, o 4,1 % méně než v předcházejícím roce. EBITDA z loterií dosáhla výše 0,9 milionu EUR, což znamenalo zlepšení oproti výsledku předcházejícího roku o 147,3 %.

V roce 2015 Společnost dosáhla Čistého zisku ve výši 19,5 milionu EUR, o 22,5 % více než v předcházejícím roce. Po úpravě o vliv jednorázové odložené daně v Polsku by čistý zisk dosáhl výše 16 milionů EUR.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.