RM-SYSTÉM»Události»Změny v řídících orgánech společnosti

Změny v řídících orgánech společnosti

16.09.2004 00:00
Dozorčí rada společnosti Východočeská energetika, a.s. projednala na svém zasedání dne 15.9.2004 změny v orgánech představenstva společnosti. Na vlastní žádost odstupují z představenstva společnosti Ing.František Šůcha, dosavadní předseda představenstva a Ing.Michael Schmid z funkce člena představenstva. Jejich funkce zanikají dnem 15.9.2004. Dozorčí rada dále zvolila ke dni 16.9.2004 do funkce člena představenstva společnosti Východočeská energetika, a.s. Ing. Vladimíra Vavřicha, MBA.
Dozorčí rada společnosti Východočeská energetika, a.s. projednala na svém zasedání dne 15.9.2004 změny v orgánech představenstva společnosti. Na vlastní žádost odstupují z představenstva společnosti Ing.František Šůcha, dosavadní předseda představenstva a Ing.Michael Schmid z funkce člena představenstva. Jejich funkce zanikají dnem 15.9.2004. Dozorčí rada dále zvolila ke dni 16.9.2004 do funkce člena představenstva společnosti Východočeská energetika, a.s. Ing. Vladimíra Vavřicha, MBA.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.