RM-SYSTÉM»Události»KAROSERIA, a.s. - INFORMACE O CELKOVÉM POČTU HLASOVACÍCH PRÁV A VÝŠI ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

KAROSERIA, a.s. - INFORMACE O CELKOVÉM POČTU HLASOVACÍCH PRÁV A VÝŠI ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

03.03.2016 10:50
Informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu společnosti

Společnost KAROSERIA a.s., IČ 46347453, se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 122, odst. 2 a § 127 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu tuto informaci:
Na základě zápisu do obchodního rejstříku provedeného dne 22.12.2015 jsou cekem uplatňována hlasovací práva se 189.258 ks kmenových akcií, každá o hodnotě 1000,-Kč odpovídající celkovému počtu akcií přesahujících 100 % podíl na emitentovi.
Na základě zápisu do obchodního rejstříku provedeného ze dne 22.12.2015 činí výše základního kapitálu společnosti 189.258.000 Kč

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy