RM-SYSTÉM»Události»Fortuna Entertainment Group N. V. - Zveřejnění vybraných hospodářských výsledků před účetní závěrkou

Fortuna Entertainment Group N. V. - Zveřejnění vybraných hospodářských výsledků před účetní závěrkou

28.01.2016 09:26

Fortuna Entertainment Group N. V. (dále jen „FEG“ nebo „Společnost“), oznamuje vybrané předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015 a na jejich základě upřesňuje svůj celoroční výhled:

  • Celkové přijaté sázky za rok 2015 se očekávají ve výši 845 milionů EUR, což je o 7% více nežli dříve zveřejněný výhled 790 milionů EUR.
  • EBITDA skupiny za rok 2015 bude o 3 - 6 % nižší oproti výsledku za 2014 (předchozí výhled o 25 - 30 % meziročně méně) a to díky silným maržím zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 a dobrým sázkovým objemům. 
  • Celkový CAPEX v roce 2015 by měl dosáhnout 9 milionů EUR což je méně, nežli bylo indikováno dříve, z důvodu posunu některých investic do prvního čtvrtletí 2016.

FEG zveřejní své předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2015 10. března 2016.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.