RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě Pražské energetiky

Změny v dozorčí radě Pražské energetiky

14.12.2015 13:09

Dozorčí rada Pražské energetiky na svém zasedání desátého prosince letošního roku potvrdila změny ve svém složení.

23. října 2015 doručila paní JUDr. Radmila Kleslová rezignaci na své členství v dozorčí radě PRE. Členové dozorčí rady rezignaci paní JUDr. Radmily Kleslové projednali „per rollam“ 12. listopadu tohoto roku a schválili zánik mandátu k nejbližšímu zasedání dozorčí rady, tedy k 10. 12. 2015. Uvolněné místo člena dozorčí rady PRE zůstává zatím neobsazené.

Současně na jednání DR 10. 12. 2015 oznámil pan Marc Wolpensinger, že odstupuje z funkce člena dozorčí rady PRE, a požádal ostatní členy, aby schválili zánik jeho funkce k 31. 12. 2015. Do dozorčí rady byl následně kooptován Dr. Jörg Reichert s účinností od 1. 1. 2016 na období do konání nejbližší valné hromady společnosti.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy