RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o změnách ve vedení společnosti Česká zbrojovka a. s.

Oznámení o změnách ve vedení společnosti Česká zbrojovka a. s.

05.03.2002 00:00
Představenstvo a. s. s účinností od 1. 3. 2002 jmenovalo do funkcí nové ředitele.
Představenstvo a. s. s účinností od 1. 3. 2002 jmenovalo do funkcí tyto ředitele:
- obchodní ředitel,Ing. Jan Maroušek
- technický ředitel,Ing. Ladislav Skoupý
,Dosavadní obchodní ředitel – Ing. Petr Eichner ukončil k 28. 2. 2002 svou činnost ve společnosti.
,Dosavadní technický ředitel Ing. Josef Skrášek byl s platností od 1. 3. 2002 pověřen jinými úkoly v rámci akciové společnosti a není členem vedení společnosti.

,Česká zbrojovka a. s. obdržela od Střediska cenných papírů, Praha oznámení o podílu na hlasovacích právech dle § 183 d) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení obsahuje informaci, že společnost:
- Eximat a. s., (IČO 25279424)
- ul Školská 96,
- Hradec Králové, PSČ 500 11

překročila hranici podílů na hlasovacích právech: 80 % , a to ke dni 25. 2. 2002.
Zdroj: Česká zbrojovka a. s'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.