RM-SYSTÉM»Události»Změny ve struktuře skupiny Unipetrol

Změny ve struktuře skupiny Unipetrol

18.11.2015 14:21

UNIPETROL, a.s. ("Unipetrol") informuje, že dne 18. listopadu 2015 byl v Obchodním věstníku zveřejněn projekt fúze sloučením společností UNIPETROL RPA, s.r.o. ("UNIPETROL RPA") a BENZINA s.r.o. Po uplynutí třicetidenní lhůty musí být fúze schválena valnými hromadami obou společností.

Fúze je součástí procesu zjednodušování struktury skupiny Unipetrol, jehož dokončení se v současnosti očekává v průběhu první poloviny roku 2016.

V rámci celého procesu si holdingová společnost Unipetrol ponechá některé korporátní funkce, ostatní funkce a zaměstnanci budou převedeni do společnosti UNIPETROL RPA, která bude tvořit integrované provozní jádro skupiny Unipetrol. Další organizační změny struktury ve skupině Unipetrol budou následovat.

Cílem celého procesu je zjednodušení organizační a administrativní struktury skupiny Unipetrol, které by mělo přinést úspory a další zlepšení provozní dokonalosti.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.