RM-SYSTÉM»Události»O2 Czech Republic – Pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 8. prosince 2015

O2 Czech Republic – Pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 8. prosince 2015

07.11.2015 08:18
Představenstvo akciové společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 8. prosince 2015 od 11:00 hodin do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov

Pořad valné hromady

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Souhlas ke vkladu části závodu do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. a schválení příslušné smlouvy o vkladu části závodu
  4. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
  5. Volba člena výboru pro audit
  6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
  7. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy