RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na mimořádou valnou hromadu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Pozvánka na mimořádou valnou hromadu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

06.11.2015 16:00
Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1496 (dále jen „Společnost“)

svolává tímto mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 8. 12. 2015 v 13:00 na adrese Jankovcova 938/18a, Praha 7 - Holešovice, v přízemí budovy spol. OSEVA PRO s.r.o.

Pozvánka


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy