RM-SYSTÉM»Události»Odstoupení generálního ředitele společnosti

Odstoupení generálního ředitele společnosti

31.08.2004 00:00
Představenstvo společnosti obdrželo dne 30.8.2004 písemné oznámení o vzdání se funkce generálního ředitele od Ing. Františka Šůchy, v souvislosti s jeho jmenováním do funkce generálního ředitele společnosti ČEZData, s.r.o. Vzhledem k tomu, že účinky vzdání se funkce nastávají dne 31.8.2004, představenstvo společnosti Východočeská energetika, a.s. se usneslo na pověření svého člena Ing.Pavla Filipi řízením společnosti v celém rozsahu práv a povinností, náležejících generálnímu řediteli. Touto funkcí je Ing.Filipi pověřen od 1.9.2004.Ing.Pavel Filipi vykovává ve Východočeské energetice, a.s. funkci technického ředitele a je dlouholetým členem vrcholového managementu a členem představenstva společnosti.
Představenstvo společnosti obdrželo dne 30.8.2004 písemné oznámení o vzdání se funkce generálního ředitele od Ing. Františka Šůchy, v souvislosti s jeho jmenováním do funkce generálního ředitele společnosti ČEZData, s.r.o. Vzhledem k tomu, že účinky vzdání se funkce nastávají dne 31.8.2004, představenstvo společnosti Východočeská energetika, a.s. se usneslo na pověření svého člena Ing.Pavla Filipi řízením společnosti v celém rozsahu práv a povinností, náležejících generálnímu řediteli. Touto funkcí je Ing.Filipi pověřen od 1.9.2004.Ing.Pavel Filipi vykovává ve Východočeské energetice, a.s. funkci technického ředitele a je dlouholetým členem vrcholového managementu a členem představenstva společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.