RM-SYSTÉM»Události»Sokolovská uhelná: předběžné výsleky za rok 2001

Sokolovská uhelná: předběžné výsleky za rok 2001

01.03.2002 00:00
Sokolovská uhelná, a.s zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001.
Sokolovská uhelná, a.s zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka

Předběžné výsledky za rok 2001

Název společnosti: Sokolovská uhelná, a.s.

Číslo

řádku

k 31.12. 2001

Výkony

tis.Kč

04

6 576 283

HV před zdaněním

tis.Kč

61

551 247

Daň z příjmu - odložená

tis.Kč

48+55

70 000

HV za účetní období

tis.Kč

60

481 247

Aktiva celkem

tis.Kč

001

14 524 045

z toho

Pohl za ups.vl.kapitál

tis.Kč

002

0

Stálá aktiva

tis.Kč

003

10 663 837

Oběžná aktiva

tis.Kč

028

3 801 265

Ostatní aktiva

tis.Kč

055

58 943

Pasiva celkem

tis.Kč

061

14 524 045

z toho

Vlastní kapitál

tis.Kč

062

9 127 284

Základní kapitál

tis.Kč

064

6 782 994

Cizí zdroje

tis.Kč

079

5 235 181

Bankovní úvěry

tis.Kč

101

911 059

Ostatní pasiva

tis.Kč

105

161 580

Zdroj:
Sokolovská uhelná, a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.