RM-SYSTÉM»Události»Kontrakt na výstavbu nové jednotky polyetylénu se společností Technip Italy S.p.A.

Kontrakt na výstavbu nové jednotky polyetylénu se společností Technip Italy S.p.A.

11.09.2015 10:54
UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”) informuje, že společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti Unipetrol, dnes podepsala EPC kontrakt (engineering, procurement and construction) se společností Technip Italy S.p.A. (“Technip”) na výstavbu nové jednotky polyetylénu (PE3) v litvínovském závodě.

Nová jednotka polyetylénu (PE3) bude produkovat vysokohustotní polyetylén (HDPE), jenž je také produkován současnými dvěma jednotkami polyetylénu v provozu. Výrobní proces a technologie pro jednotku PE3 budou založeny na licenční smlouvě podepsané se společností INEOS v říjnu 2013. Jednotka PE3 bude patřit mezi nejmodernější jednotky tohoto typu v Evropě. Její výstavba představuje klíčový investiční projekt v rámci Strategie skupiny Unipetrol 2013-2017, jež byla oznámena v červnu 2013. Strategie stanovila, že petrochemický business bude ve střednědobém horizontu klíčovým tvůrcem zisku skupiny Unipetrol, přičemž tento strategický předpoklad již byl potvrzen vývojem za uplynulé dva roky od zveřejnění Strategie.

Celková cena kontraktu činí 213 mil. EUR (5,76 mld. Kč). Celkové investiční výdaje (CAPEX) na celý projekt jednotky PE3, včetně již zakoupené licence a prací, jež budou provedeny dalšími dodavateli, bude činit přibližně 8,5 mld. Kč, což znamená, že se jedná o největší investici v historii českého petrochemického průmyslu.

Jednotka PE3 se bude skládat ze dvou linek, přírodní linky s výrobní kapacitou 270 tis. tun za rok a černé linky s výrobní kapacitou 100 tis. tun za rok. Celková výrobní kapacita jednotky bude 270 tis. tun za rok, což znamená, že pokud bude černá linka využita na 100% kapacitu, přírodní linka vyrobí maximálně 170 tis. tun za rok.

Výrobní kapacita vysokohustotního polyetylénu (HDPE) Unipetrolu v současnosti činí 320 tis. tun za rok, tj. jednotka polyetylén 1 (PE1) - 120 tis. tun za rok, a jednotka polyetylén 2 (PE2) - 200 tis. tun za rok. Jednotka PE3 přitom nahradí jednotku PE1. Výrobní kapacita Unipetrolu proto vzroste na 470 tis. tun za rok (PE2 & PE3).

Jednotka PE3 umožní vyšší využití etylénové jednotky, která vyrábí etylén, jenž je dále zpracováván na jednotkách polyetylénu, dále také přispěje k větší integraci rafinérské a petrochemické výroby skupiny Unipetrol. Rovněž se očekává, že jednotka PE3 přinese významný pozitivní dopad do ziskovosti skupiny Unipetrol. Navíc nejmodernější technologie zvýší bezpečnost a spolehlivost výroby.

Investice do jednotky PE3 reaguje na světový trend klesající poptávky po základním etylénu a naopak rostoucí poptávky po hysokohustotním polyetylénu (HDPE). Nová jednotka umožní výrobu nejmodernějších typů polyetylénu, po nichž je na evropském trhu velká poptávka. Díky nové technologii se bude Unipetrol schopen zaměřit na další segmenty jako kosmetický nebo obalový průmysl.

Momentálně jsou již na místě výstavby v litvínovském závodě přítomny společnosti Metrostav a ČKD Praha DIZ, kde provádí všechny potřebné přípravné práce pro výstavbu samotné jednotky PE3. Společnost Technip zahájí výstavbu v průběhu 2. čtvrtletí roku 2016. Konec výstavby je naplánován na 1. čtvrtletí roku 2018 a spuštění jednotky na polovinu roku 2018.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.