RM-SYSTÉM»Události»VGP - Pololetní výsledky za rok 2015

VGP - Pololetní výsledky za rok 2015

01.09.2015 10:36
Během první poloviny roku 2015 si VGP nadále vedla výtečně a developerská činnost i pronájmy dosahovaly rekordních úrovní.
  • Za dané období bylo dosaženo zisku 32,2 mil. eur (oproti 30,0 mil. eur na srovnatelném základě[1] k 30. červnu 2014)
  • 46,5% zvýšení výnosů z uzavřených a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 33,1 milionů EUR (+ 10,5 milionu EUR oproti 31. prosinci 2014)
  • 71,6% růst hrubých výnosů z pronájmu (o 2,9 mil. eur) na 7,0 mil. eur
  • Uzavřené a budoucí nájemní smlouvy představují celkem 614 477 m2 pronajímatelné plochy s váženým průměrem uzavřených nájemních smluv 7,9 let ke konci června 2015 (7,8 let k 31. prosinci 2014)
  • V první polovině roku 2015 bylo dokončeno 8 projektů, představujících 98 567 m2 pronajímatelné plochy
  • 19 projektů ve výstavbě, představujících 322 014 m2 budoucí pronajímatelné plochy
  • Zajištění 954 000 m2 nových pozemků, které rozšíří pozemkové portfolio a podpoří další výstavbu. Získání pozemků se očekává během druhé poloviny roku 2015
  • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl 48,1 mil. eur (oproti 40,9 mil. eur ke konci června 2014)
  • Reálná hodnota investičních nemovitostí a nemovitostí ve výstavbě („nemovitostní portfolio") k 30. červnu 2015 vzrostla o 21,0 % (o 87,4 mil. eur) na rekordních 503,5 mil. eur oproti 416,1 mil. eur k 31. prosinci 2014
  • Vstup na španělský trh - otevření nové kanceláře v Barceloně, první nabídky koupě pozemků

[1] Čistý zisk k 30. červnu 2014 zahrnoval odhadovaný zisk z prodeje portfolií přidružených společností ve výši 13,4 mil. eur (VGP CZ I & IV a II). Prodej těchto portfolií byl dokončen v říjnu 2014.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy