RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o žalobě

Oznámení o žalobě

27.08.2004 00:00
Dne 23.1.2004 žalobce JUDr. Petr Kmeť podal u Krajského soudu v Brně žalobu na JMP, a.s. jako žalovaného o zaplacení částky 472,096.000,-- Kč s přísl., o čemž se žalovaný dozvěděl při doručení platebního rozkazu. Žalobce pohledávku nabyl od společnosti ČPP Transgas, s.p. Jedná se o údajnou pohledávku vzniklou na základě uskutečněné dodávky zemního plynu v r. 1993. Krajský soud v Brně vydal dne 29.7.2004 platební rozkaz, kterým ukládá žalovanému pohledávku žalobci zaplatit. JMP, a.s. pohledávku včas podaným odporem popírá.Ing. Patrik Cholevačlen představenstvaa ředitel divize služeb
Dne 23.1.2004 žalobce JUDr. Petr Kmeť podal u Krajského soudu v Brně žalobu na JMP, a.s. jako žalovaného o zaplacení částky 472,096.000,-- Kč s přísl., o čemž se žalovaný dozvěděl při doručení platebního rozkazu. Žalobce pohledávku nabyl od společnosti ČPP Transgas, s.p. Jedná se o údajnou pohledávku vzniklou na základě uskutečněné dodávky zemního plynu v r. 1993. Krajský soud v Brně vydal dne 29.7.2004 platební rozkaz, kterým ukládá žalovanému pohledávku žalobci zaplatit. JMP, a.s. pohledávku včas podaným odporem popírá.Ing. Patrik Cholevačlen představenstvaa ředitel divize služeb

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.