RM-SYSTÉM»Události»O2 CR komentuje hlavní sdělení, která poskytl předseda dozorčí rady v rozhovoru pro motejlek.com

O2 CR komentuje hlavní sdělení, která poskytl předseda dozorčí rady v rozhovoru pro motejlek.com

25.08.2015 13:02

Martin Štefunko, předseda dozorčí rady O2 Czech Republic poskytl rozhovor severu motejlek.com. Níže uvádíme přehled hlavních bodů rozhovoru, které se týkaly O2 Czech Republic:

  • O2 Czech Republic je konsistentní a opakuje, že nemá žádnou oficiální dividendovou politiku
  • Jakýkoliv návrh na výplatu odměny akcionářům bude učiněn představenstvem společnosti po skončení účetního roku a bude brát v úvahu dividendovou kapacitu a hotovost, která bude k dispozici.
  • Představenstvo společnosti neučiní žádný návrh na výplatu dividendy, který by nebyl udržitelný.
  • Proto je a bude vedení společnosti konsistentní a neočekává, že dividenda bude nula ani 30 Kč.
  • O2 Czech Republic zamýšlí refinancovat svůj současný dluh (7 mld. Kč) v závislosti na současných podmínkách na dluhovém trhu.
  • V případě, že by představenstvo navrhlo dividendu ve výši 100 % čistého zisku, hotovostní kapacita by byla dostatečná.
  • Společnost má kapacitu vyplatit emisní ážio (až 38 Kč na akcii), nicméně jednalo by se o jednorázovou a mimořádnou odměnu pro akcionáře. Management tuto možnost interně diskutuje, nicméně žádné rozhodnutí nebylo dosud učiněno. (poznámka managementu O2 Czech Republic: konečné rozhodnutí o výplatě odměny akcionářům je v působnosti valné hromady. Možnost vyplatit emisní ážio jsme diskutovali každý rok a rád bychom připomněli, že valná hromada, která se konala 22. dubna 2013, rozhodla o výplatě části emisního ážia).
  • Pokud jde o kapacitu pro dostatečné zadlužení, komentář se týkal skutečnosti, že současné zadlužení na úrovni podílu čistého dluhu k EBITDA (čistý dluh = dluh mínus hotovost) je výrazně pod úrovní obvyklou v telekomunikačním odvětví, která je v rozmezí 2,0 až 2,5 krát. Pokud se toto vezme do úvahy, může se zadlužení teoreticky zvýšit až na 20 - 25 miliard Kč.

 

Kontakty
Investor Relations
O2 Czech Republic, a.s.
investor_relations@o2.cz
t +420 271 462 076

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy