RM-SYSTÉM»Události»Erste Group vykázala za první pololetí 2015 čistý zisk ve výši 487,2 milionů EUR

Erste Group vykázala za první pololetí 2015 čistý zisk ve výši 487,2 milionů EUR

10.08.2015 12:08
Erste Group vykázala za první pololetí 2015 čistý zisk ve výši 487,2 milionů EUR; ukazatel nebonitních úvěrů (NPL) se vylepšil na 7,7 %; ukazatel kapitálové přiměřenosti tier 1 (Basel 3 plně aplikováno) se zvýšil na 11,3 %

"Za první pololetí jsme zveřejnili dobré výsledky, které jsou podpořeny stabilním provozním výsledkem a nižšími náklady na riziko. Významně se tak zvýšila naše kapitálová základna a ukazatel kapitálové přiměřenosti (Basel 3 plně aplikováno) nyní dosahuje 11,3 %. Většině z našich klíčových trhů ve střední a východní Evropě se daří podstatně lépe než zbytku Evropy, přičemž zvyšující se podíl na růstu má domácí poptávka. Z ní vycházejí dva souběžné povzbudivé trendy: již páté čtvrtletí za sebou se zvyšuje podíl splácených úvěrů, zatímco podíl nebonitních úvěrů se šesté čtvrtletí po sobě snížil a dosahuje nyní 7,7 %," vysvětlil Andreas Treichl, generální ředitel skupiny Erste Group na prezentaci hospodářských výsledků za první pololetí 2015.

„V prvním pololetí 2015 všechny naše trhy významně přispěly k zisku skupiny ve výši 487,2 mil. EUR, a to včetně Rumunska. Jedinou zemí, ve které máme záporný výsledek, zůstává Maďarsko, ale ve světle zlepšení provozního prostředí, k němuž došlo v poslední době, a skutečnosti, že vláda dodržela svůj závazek a snížila bankovní daň, jsme si jistí, že v příštím roce uvidíme obrat, pokud jde o ziskovost. Celkově se v prvním pololetí naše bilanční suma rozšířila: splácené úvěry se od začátku roku navýšily o 2,4 % a objem vkladů o 1,6 %," pokračoval Andreas Treichl.

KRÁTKÝ PŘEHLED
Erste Group uzavřela první pololetí 2015 s pozitivními výsledky, které se odrazily ve významném zlepšení ziskovosti, kvality aktiv, půjček a kapitálu. Skupina vykázala v prvním pololetí 2015 solidní čistý zisk ve výši 487,2 milionů EUR ve srovnání se záporným výsledkem - 929,7 milionů EUR za podobné období loňského roku. Kromě Maďarska k tomuto pozitivnímu vývoji přispěly všechny země.

Bilanční suma se zvýšila na 197,5 miliard EUR ve srovnání s 196,3 miliard EUR na konci 2014. Tento růst odráží navýšení čistého objemu klientských půjček ve výši 2,2 % na 123,5 miliard EUR v porovnání s koncem roku 2014. Navíc je podpořen

1,7 % růstem úvěrů domácnostem, 2,0 % růstem úvěrů pro malé a středně velké podniky a 5,9 % růstem úvěrů pro velké korporace. Objem vkladů se v prvním pololetí 2015 zvýšil o 1,6 % na 124,5 miliard EUR, což demonstruje významnou schopnost skupiny Erste Group získávat vklady a podporuje její finanční nezávislost.

Kvalita úvěrů se ve všech klíčových segmentech (retail, střední a malé podniky a velké korporace) nadále zlepšovala, celková míra nebonitních úvěrů (ve vztahu k brutto klientským úvěrům) se oproti 8,5 % na konci loňského roku na konci června 2015 výrazně snížila na 7,7 %.

Celková hodnota majetku také významně posílila z 13,4 miliardy EUR ke 31. prosinci 2014 na 14,0 miliard EUR na konci června 2015, celkový kapitálový poměr se zvýšil z 15,7 % na 16,8 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti tier 1 se zlepšil na 11,6 % (oproti 10,6 % ke konci roku 2014).

Efektivní hospodaření skupiny v prvním pololetí roku prokazuje dobrý poměr nákladů k výnosům (cost/income ratio) ve výši

55,8 % (první pololetí 2014: 55,4 %). Administrativní náklady totiž zůstaly ve stejné výši 1 896,8 mil. EUR, a to i přes mírný nárůst počtu zaměstnanců. Provozní příjmy lehce klesly o - 0,7 % na 3 399,4 milionů EUR vzhledem k trvale nízkým úrokovým sazbám na všech trzích ve střední a východní Evropě. Provozní výsledek dosáhl 1 502,6 mil. EUR (první pololetí 2014: 1 525,3 mil. EUR).

VÝHLED
Erste Group očekává, že ekonomická situace bude napomáhat úvěrové expanzi. Předpokládá se, že skutečný růst HDP bude na všech hlavních trzích střední a východní Evropy s výjimkou Chorvatska mezi 2 % a 4 %, žene jej nahoru solidní domácí poptávka. Erste Group předpovídá, že skutečný růst HDP v Rakousku bude pod 1 %.

Návratnost kapitálu očištěná o nehmotný majetek (ROTE) se v roce 2015 očekává ve výši 8 % - 10 % (TE na konci roku 2014: 8,4 mld. EUR). Očekává se, že se provozní výsledek z důvodu nižšího, ale udržitelného provozního výsledku v Maďarsku

(z důvodu měnové konverze související s účinkem nižšího průměrného objemu) sníží o oblast středních jednomístných čísel, a stejně tak v Rumunsku (díky nízkému unwinding efektu), zároveň bude přetrvávat prostředí s nízkými úrokovými sazbami.

V roce 2015 se předpokládaný úvěrový růst bude pohybovat v oblasti nižších jednomístných čísel a předpokládá se snížení rizikových nákladů na přibližně 0,9 - 1,1 miliardy EUR. Očekává se, že bankovní daň bude přibližně 360 milionů EUR, a to včetně souběžných příspěvků pro národní banky a Evropskou banku a fondu na pojištění vkladů. Související jednání s rakouskou vládou stále probíhají.

Rizikové faktory ovlivňující výhled: Negativní ekonomický dopad by mohly mít iniciativy na ochranu spotřebitelů, jako je možný podpůrný program pro případné vypůjčovatele ve švýcarských francích (CHF) v Chorvatsku, i geopolitická rizika.

Zdroj: ERSTE GROUP

Více informací o výsledcích skupiny Erste Group za první pololetí 2015 je k dispozici zde.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy