RM-SYSTÉM»Události»Pražské pivovary: předběžné výsleky za rok 2001

Pražské pivovary: předběžné výsleky za rok 2001

01.03.2002 00:00
'Pražské pivovary a.s. zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001.
'Pražské pivovary a.s. zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka

Předběžné výsledky za rok 2001

Název společnosti:

Pražské pivovary a.s.

IČO: 45273693

číslo řádku

k 31.12. 2001

Výkony

04

2 721 099

HV před zdaněním

61

-179 438

Daň z příjmu

48+55

0

HV za účetní období

60

-179 438

Aktiva celkem

001

3 397 629

z toho

Pohl za ups.vl. jmění

002

0

Stálá aktiva

003

2 557 591

Oběžná aktiva

028

608 447

Ostatní aktiva

055

231 591

Pasiva celkem

061

3 397 629

z toho

Vlastní jmění

062

-1 275 203

Základní jmění

064

1 717 474

Cizí zdroje

079

4 543 584

Bankovní úvěry

101

105 054

Ostatní pasiva

105

129 248

Datum konání řádné VH za rok končící

do 30.6.2002

uvedeným datem (konaná v běžném roce)

Rozhodné datum pro účast na této valné hromadě

7 dní před dnem konání ŘVH

Zdroj:
Pražské pivovary a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.