RM-SYSTÉM»Události»Cukrovar Vrbátky a.s. - Oznámení o výplatě dividend

Cukrovar Vrbátky a.s. - Oznámení o výplatě dividend

17.06.2015 14:59

Společnost
Cukrovar Vrbátky a.s.
Sídlo: Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13
IČO: 46900187

oznamuje, že valná hromada dne 9. 6. 2015 schválila řádnou účetní závěrku
za rok 2014, rozhodla o rozdělení zisku a schválila výplatu dividend
za rok 2014 ve výši 650 Kč/1 akcii brutto.

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti,
který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě,
tj. ke dni 2. 6. 2015.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři - právnické osoby: nejpozději do 31. 7. 2015 zašlou
oznámení o svém bankovním účtu s úředně ověřeným podpisem a výplata
dividendy bude provedena bezhotovostním způsobem podle stanov
společnosti.

2. Akcionáři - fyzické osoby:

a) výplata všem akcionářům, jejichž dividenda je větší
než 20 000,- Kč, bude provedena bezhotovostním převodem
na účet na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla
bankovního účtu.

b) akcionářům, jejichž dividenda je menší než 20 000,- Kč a požádají
písemně o výplatu bezhotovostním převodem, bude vyplacena dividenda
na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.

c) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s.
každou středu počínaje dnem 12. 8. 2015 v době od 10.00
do 11.00 hodin (pokud středa připadne na den pracovního klidu,
výplatní den se ruší).

3. V případě akcií, které jsou vedeny ve správě správce cenných
papírů, bude výplata dividend provedena na peněžní účet sdělený
správcem cenných papírů ve lhůtách, jak je uvedeno shora.

Splatnost bezhotovostní úhrady dividend je od 12. 8. 2015.

Představenstvo společnosti

OV468679-150616

 

Zdroj: Obchodní věstník


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy