RM-SYSTÉM»Události»Energoaqua, a. s. - Informace pro výplatu dividend

Energoaqua, a. s. - Informace pro výplatu dividend

09.06.2015 09:14

Na základě přijatého usnesení valné hromady společnosti Energoaqua, a. s. ze dne 5.června 2015 se dividendy za rok 2014 a nevyplacené dividendy za roky předchozí vyplácí již výlučně na účty akcionářů uvedených v seznamu akcionářů vedený centrálním depozitářem cenných papírů v Praze. V případě, že akcionář nemá zapsaný účet v tomto seznamu a požaduje dividendy vyplatit, je povinen dodatečně zápis provést a náklady na pořízení nového aktualizovaného výpisu společnosti Energoaqua, a. s. uhradit předem.

Zveřejněné články v Lidových novinách, související s výplatou dividend:




Přiložený dokument ke stažení





RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy