RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky bývalých CS fondů

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

03.06.2015 13:25

AKRO investiční společnost a.s. informuje podílníky bývalých CS fondů, že dne 29. 4. 2015 nabylo právní moci usnesení, ze dne 31. 3. 2015, o zastavení řízení vedeném pod č.j.: 35Co 34/2012, čímž bylo ukončeno řízení o náhradu škody, ve kterém se společnost AKRO domáhala vůči České republice zaplacení škody způsobené bývalým CS fondům.
Nyní bude otázka oprávněnosti práva na náhradu škody posuzována ve sporu mezi AKRO investiční společností, a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod č.j.: 8C 445/2014, ve kterém se Česká republika - Ministerstvo financí domáhá vydání bezdůvodného obohacení, které dle jejího tvrzení měla AKRO investiční společnost, a.s. získat přijetím platby ve výši Kč 2.080.447.226,12.
Společnost AKRO dopisem ze dne 22. 5. 2016 sdělila Obvodnímu soudu pro Prahu 6, že řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21C 44/2000 bylo definitivně ukončeno a zaslala soudu usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení ze dne 31.3.2015, č.j.: 35C 34/2012-985. Kromě toho společnost AKRO požádala soud, aby bylo ve věci co nejdříve nařízeno ústní jednání, popřípadě, aby byla využita možnost nařídit v této věci přípravné jednání - s poukázáním na to, že celý spor probíhá od roku 2000 a s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR, č.j. 33Cdo 493/2013-863 dosud není s konečnou platností vyřešen. Společnost AKRO v předmětném dopise vyjádřila naléhavý zájem na co nejrychlejším vyřešení celé věci, aby byla odstraněna právní nejistota, jež se dotýká velkého množství podílníků podílových fondů.
O průběhu soudního řízení bude AKRO investiční společnost, a.s. podílníky dotčených podílových fondů i nadále průběžně informovat.

Celá zpráva na webu AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy