RM-SYSTÉM»Události»Obchodování s emisí akcií CETIN na MOS RM-S

Obchodování s emisí akcií CETIN na MOS RM-S

28.05.2015 16:38

Vážení akcionáři, dne 1.6.2015 dojde na žádost společnosti Fio banka, a.s. k zařazení emise akcií společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zkrácený název: CETIN, ISIN: CZ0009000089 k obchodování na mnohostranném obchodním systému (dále také "MOS") organizovaném naší burzou. Emise bude také zařazena do segmentu EasyClick s velikostí lotu 250 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50. Činnost tvůrce trhu na emisi akcií CETIN bude vykonávat Fio banka, a.s.

Obchodování s cennými papíry společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bude zahájeno do jednoho pracovního dne ode dne připsání akcií této emise na majetkové účty akcionářů Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., nejdříve však dne 1.6.2015.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani umožnění tohoto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům takových investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací takového investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s těmito Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Přikládáme odkaz na:
- Informační memorandum, které obsahuje údaje rovnocenné prospektu cenného papíru
- Projekt rozdělení společnosti O2, který obsahuje mimo jiné stanovy tzv. "Nástupnické společnosti", tedy společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Webové stránky emitenta, adresu, která vyplývá z informací získaných z Projektu rozdělení: http://www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz/

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace