RM-SYSTÉM»Události»Dohoda mezi ČEZ a společností Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Dohoda mezi ČEZ a společností Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

13.08.2004 00:00
Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman a ředitel Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Peter Čičmanec dnes podepsali Dohodu o spoločném postupu, která se v případě, že ČEZ získá podíl v akciové společnosti Slovenské elektrárne, stane základním dokumentem pro budoucí prohloubení vzájemné spolupráce obou společností a pro realizaci aktivit s cílem rozvoje hornonitrianského regionu. „Dnešní dohoda je projevem seriózního zájmu společnosti ČEZ o podíl ve Slovenských elektrárnách a zároveň důkazem, že ČEZ to s rozvojem slovenské energetiky myslí vážně,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman.„Velmi si vážíme přístupu ČEZ a jeho vůle podpořit aktivity, které povedou k rozvoji celého našeho regionu,“ řekl generální ředitel HBP Peter Čičmanec. Obě společnosti mají dlouhodobé zkušenosti s využíváním hnědého uhlí jako paliva a uzavřenou dohodou deklarují svůj zájem o jeho efektivní využívání v rámci diverzifikované palivové základny společnosti Slovenské elektrárne. Obě společnosti zároveň dali jasně najevo zájem spolupracovat na rozvoji hornonitrianského regionu, a to především aktivním vytvářením nových pracovních míst a podporou profesionálního rozvoje jeho obyvatel. ČEZ a HBP jsou připraveni sdílet zkušenosti a know-how při rozvoji regionálního teplárenství a energetiky, zvýšit spolupráci v oblasti ekologických aktivit a rekultivaci prostředí, a také rozvíjet projekty pro zvýšení využití obnovitelných energetický
Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman a ředitel Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Peter Čičmanec dnes podepsali Dohodu o spoločném postupu, která se v případě, že ČEZ získá podíl v akciové společnosti Slovenské elektrárne, stane základním dokumentem pro budoucí prohloubení vzájemné spolupráce obou společností a pro realizaci aktivit s cílem rozvoje hornonitrianského regionu. „Dnešní dohoda je projevem seriózního zájmu společnosti ČEZ o podíl ve Slovenských elektrárnách a zároveň důkazem, že ČEZ to s rozvojem slovenské energetiky myslí vážně,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman.„Velmi si vážíme přístupu ČEZ a jeho vůle podpořit aktivity, které povedou k rozvoji celého našeho regionu,“ řekl generální ředitel HBP Peter Čičmanec. Obě společnosti mají dlouhodobé zkušenosti s využíváním hnědého uhlí jako paliva a uzavřenou dohodou deklarují svůj zájem o jeho efektivní využívání v rámci diverzifikované palivové základny společnosti Slovenské elektrárne. Obě společnosti zároveň dali jasně najevo zájem spolupracovat na rozvoji hornonitrianského regionu, a to především aktivním vytvářením nových pracovních míst a podporou profesionálního rozvoje jeho obyvatel. ČEZ a HBP jsou připraveni sdílet zkušenosti a know-how při rozvoji regionálního teplárenství a energetiky, zvýšit spolupráci v oblasti ekologických aktivit a rekultivaci prostředí, a také rozvíjet projekty pro zvýšení využití obnovitelných energetických zdrojů v regionu.11. srpna 2004

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy