RM-SYSTÉM»Události»Jihočeská energetika: předběžné výsleky za rok 2001

Jihočeská energetika: předběžné výsleky za rok 2001

01.03.2002 00:00
Jihočeská energetika, a.s.zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001.
Jihočeská energetika, a.s.zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka

Předběžné výsledky za rok 2001

Název společnosti: Jihočeská energetika, a.s.

Číslo

řádku

31.12.2001

Výkony

tis.Kč

04

6 002 927

HV před zdaněním

tis.Kč

61

309 980

Daň z příjmu

tis.Kč

48+55

131 554

HV za účetní období

tis.Kč

60

178 426

Aktiva celkem

tis.Kč

001

z toho

8 231 390

Pohl za ups.vl. jmění

tis.Kč

002

0

Stálá aktiva

tis.Kč

003

5 663 153

Oběžná aktiva

tis.Kč

028

637 706

Ostatní aktiva

tis.Kč

055

1 930 531

Pasiva celkem

tis.Kč

061

8 231 390

z toho

Vlastní jmění

tis.Kč

062

3 707 723

Základní jmění

tis.Kč

064

1 916 408

Cizí zdroje

tis.Kč

079

3 589 970

Bankovní úvěry

tis.Kč

101

376 497

Ostatní pasiva

tis.Kč

105

933 697

Datum konání řádné VH za rok končící

15.6.2001

uvedeným datem (konaná v běžném roce)

(14.6.2002)

Rozhodné datum pro účast na této valné hromadě

8.6.2001

(7.6.2002)

Zdroj:
Jihočeská energetika, a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.