RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a.s. - Oznámení o konání řádné valné hromady

ATAS elektromotory Náchod a.s. - Oznámení o konání řádné valné hromady

15.05.2015 13:46
Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603 svolává v souladu s článkem 14 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30. června 2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
  6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2014
  7. Volba členů dozorčí rady
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  9. Závěr

Celé znění oznámení

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy