RM-SYSTÉM»Události»Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Oznámení o konální valné hromady

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Oznámení o konální valné hromady

13.05.2015 14:35
představentstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. se sídlem Masarykova 22/5,Mariánské Lázně, IC: 453 59 113 svolává řádnou valnou hromadu na 19. května 2015 v 09:00 hodin do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně) Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95 /4

Pořad jednání valné hromady

  1. Zahájení, přivítání přítomných a kontrola usnášení VH a předložení a schválení návrhu na orgány VH.
  2. Předložení a schválení jednacího řádu VH.
  3. Zpráva dozoročí rady za rok 2014
  4. Předložení a schválení účení závěrky, výroční zprávy, zprávy představentstva a zprávy o vztazích společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2014
  5. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku na rok 2014
  6. Předložení a schválení auditora
  7. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2015 a další léta
  8. Ukončeni VH

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy