RM-SYSTÉM»Události»Lázně Teplice nad Bečvou a.s. - pozvánka na řádnou valnou hromadu

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. - pozvánka na řádnou valnou hromadu

13.05.2015 14:24
Statutární ředitel společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 419 (dále jen „Společnost“) tímto svolává

v souladu s § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o obchodních korporacích") a článkem 11 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, recepce A, PSČ 110 00, dne 11.6.2015 v 11:00 hod.

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti
nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti

  1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady;
  2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 a informace statutárního ředitele o podnikatelském záměru na další období;
  3. Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku;
  5. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2015;
  6. Závěr

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy