RM-SYSTÉM»Události»SELGEN, a. s. - Pozvánka na ŘVH 4.6.2015

SELGEN, a. s. - Pozvánka na ŘVH 4.6.2015

08.05.2015 15:25
Představenstvo společnosti SELGEN, a. s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČO: 47116099 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1828, svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 4. června 2015 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Kolodějská 24, PSČ 250 84, Sibřina

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na rozdělení zisku
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované
  5. účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
  6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
  7. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015
  8. Změny v orgánech společnosti
  9. Schválení manažerské smlouvy generálního ředitele včetně odměňování, schválení roční odměny členů představenstva
  10. Závěr valné hromady

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy