RM-SYSTÉM»Události»Zrušení splynutí obchodních společností

Zrušení splynutí obchodních společností

11.08.2004 00:00
OZNÁMENÍPředstavenstvo společnostiTeplárny Brno, a.sIČ: 46347534, se sídlem Brno-Lesná, Okružní 25zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786o z n a m u j e ,že na základě rozhodnutí valných hromad a následně uzavřené dohody o zrušení smlouvy o splynutí, vše uskutečněné dne 20. 7. 2004, vzaly zúčastněné společnosti Teplárny Brno, a.s., MVV Energie CZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Městské inženýrské sítě Studénka a.s. v celém rozsahu zpět svůj návrh na zápis splynutí ze dne 27. 6. 2003. Městský soud v Praze řízení ve věci zápisu splynutí obchodních společností zastavil,usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 6. 8. 2004.Tím je proces zrušení splynutí zcela ukončen.
OZNÁMENÍPředstavenstvo společnostiTeplárny Brno, a.sIČ: 46347534, se sídlem Brno-Lesná, Okružní 25zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786o z n a m u j e ,že na základě rozhodnutí valných hromad a následně uzavřené dohody o zrušení smlouvy o splynutí, vše uskutečněné dne 20. 7. 2004, vzaly zúčastněné společnosti Teplárny Brno, a.s., MVV Energie CZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Městské inženýrské sítě Studénka a.s. v celém rozsahu zpět svůj návrh na zápis splynutí ze dne 27. 6. 2003. Městský soud v Praze řízení ve věci zápisu splynutí obchodních společností zastavil,usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 6. 8. 2004.Tím je proces zrušení splynutí zcela ukončen.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.