RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise DEUTSCHE TELEKOM, ISIN: DE0005557508

Výplata dividendy u emise DEUTSCHE TELEKOM, ISIN: DE0005557508

17.04.2015 12:20
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 21. květen 2015 * Výše dividendy: 0.50 EUR na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 16. červen 2015

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, tj. do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 21.5.2015, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

V letošním roce emitent Deutsche Telekom nabízí navíc akcionářům možnost volby mezi připsáním dividendy a úpisem nových akcií. Období pro rozhodnutí mezi dividendou a úpisem nových akcií trvá od 22.5.2015 do 8.6.2015. Pro provedení úpisu je třeba kontaktovat svého obchodníka s cennými papíry. Lhůta pro včasné podání žádosti se může dle jednotlivých obchodníků lišit. V případě nečinnosti ze strany akcionáře bude počínaje dnem 16.6.2015 probíhat výplata dividendy, pokud na ni vznikl platný nárok (držení předmětných akcií, tj. do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 21.5.2015).


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy