RM-SYSTÉM»Události»KB - nová výše kapitálového požadavku

KB - nová výše kapitálového požadavku

14.04.2015 17:39
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že Česká národní banka, jako orgán vykonávající dohled nad českým bankovním systémem, informovala KB o vyhodnocení Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu KB a souvisejícím dohledovém a hodnotícím procesu, který vedl ke stanovení nové výše kapitálového požadavku pro Komerční banku.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy