RM-SYSTÉM»Události»ČEZ: předběžné výsleky za rok 2001

ČEZ: předběžné výsleky za rok 2001

01.03.2002 00:00
'ČEZ, a.s.zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001.
'ČEZ, a.s.zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka

Předběžné výsledky za rok 2001

Název společnosti: ČEZ, a. s.

Číslo

řádku

k 31.12.2001

Výkony

tis. Kč

04

52 276 354

HV před zdaněním

tis. Kč

61

9 410 787

Daň z příjmů

tis. Kč

48+55

3 085 528

HV za účetní období

tis. Kč

60

6 325 259

Aktiva celkem (netto)

tis. Kč

001

202 373 315

z toho

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

tis. Kč

002

0

Stálá aktiva

tis. Kč

003

174 452 554

Oběžná aktiva

tis. Kč

028

24 230 211

Ostatní aktiva

tis. Kč

055

3 690 550

Pasiva celkem

tis. Kč

061

202 373 315

z toho

Vlastní kapitál

tis. Kč

062

123 787 887

Základní kapitál

tis. Kč

064

59 208 846

Cizí zdroje

tis. Kč

079

76 588 469

Bankovní úvěry

tis. Kč

101

24 488 258

Ostatní pasiva

tis. Kč

105

1 996 959

Zdroj:
ČEZ, a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy