RM-SYSTÉM»Události»Česká spořitelna - Pozvánka na valnou hromadu

Česká spořitelna - Pozvánka na valnou hromadu

25.03.2015 12:47
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 svolává v souladu s čl. 9 odst. 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek dne 24. dubna 2015 od 10.00 hod., v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřenýchsčítáním hlasů, další procedurální otázky
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku vroce 2014; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2015
  4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014
  5. Zpráva výboru pro audit za rok 2014
  6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2014, rozdělení zisku, splatnost dividendy
  7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014
  8. Určení externího auditora pro rok 2015
  9. Převod odštěpného závodu (Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring)
  10. Závěr

Dokumenty ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.