RM-SYSTÉM»Události»VGP - Výsledky za rok 2014

VGP - Výsledky za rok 2014

05.03.2015 13:22
  • Roční zisk činil 49,4 milionu EUR (oproti +25,1 milionu EUR r. 2013)
  • Výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok se zvýšily o 117,4 % na 22,6 milionu EUR ke konci prosince 2014 (oproti 10,4 milionu EUR k 31. prosinci 2013), společně se 1,3 milionem EUR v nájemních smlouvách podepsaných během prvních týdnů roku 2015 a dalším 6,8 milionem EUR v nájemních smlouvách ve finálním jednání
  • 108,0% nárůst hrubého výnosu z pronájmu (+ 5,0 milionu EUR) na 9.6 milionu EUR
  • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy ke konci roku představují celkem 404 732 m² pronajímatelné plochy s váženým průměrem doby trvání 7,8 let ke konci prosince 2014 (7,6 let k 31. prosinci 2013)
  • 14 projektů ve výstavbě představuje celkem 171 455 m² budoucí pronajímatelné plochy, a v prvním čtvrtletí 2015 byla zahájena výstavba 3 dalších projektů (45 950 m²)
  • Nákup 943 000 m² nových pozemků pro developerskou činnost, z nichž 842 000 m² leží v Německu, pozemkové portfolio plánujeme rozšířit o dalších 863 000 m² na podporu developerského rozvoje
  • Čistý zisk z přecenění investičního portfolia dosáhl 53,9 milionu EUR (oproti 27,9 milionu EUR ke konci roku 2013)
  • Reálná hodnota investičního majetku a investičního majetku ve výstavbě („portfolio nemovitostí") k 31. prosinci 2014 se zvýšila o 84,3% na 416,1 milionu EUR (oproti 225,8 milionu EUR k 31. prosinci 2012)

Více informací v přiloženém souboru nebo na webu emitenta

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy