RM-SYSTÉM»Události»Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

11.02.2015 14:21

AKRO investiční společnost, a.s. tímto informuje podílníky bývalých CS fondů, že představenstvo společnosti rozhodlo umožnit podílníkům dotčených podílových fondů nahlédnout do příslušných podání jak České republiky, tak i podání AKRO investiční společnosti, a.s., jimiž je oběma stranami argumentováno v soudních sporech. Podílníci tak budou mít k dispozici podstatné informace o situaci v soudních sporech a možnost si tak vyhodnotit případná rizika ohledně hodnoty podílových listů v případě nepříznivého vývoje.
Dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v provozní době, po předchozím předložení dokladu totožnosti a prokázání, že se jedná o podílníka příslušeného podílového fondu aktuálním výpisem z majetkového účtu.
Společnost AKRO ujišťuje podílníky, že k vedení soudního sporu přistupuje s velkou odpovědností, situaci průběžně vyhodnocuje a i v jejím zájmu je, aby ve věci bylo rozhodnuto co nejdříve.

Oznámení na webu AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy