RM-SYSTÉM»Události»Pražské služby a.s. - Informace o rozsahu přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií

Pražské služby a.s. - Informace o rozsahu přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií

04.02.2015 10:45
Informace o rozsahu přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč

Společnost Pražské služby, a.s. („společnost") níže uvádí informaci o rozsahu, v jakém akcionáři společnosti přijali veřejný návrh smlouvy na koupi zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč („Veřejný návrh") uveřejněný dne 12. prosince 2014 na internetových stránkách společnosti.


Veřejný návrh v době jeho závaznosti nepřijal žádný z akcionářů, kterým byl Veřejný návrh
adresován.


Pražské služby, a.s.
V Praze dne 30. ledna 2015

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy