RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise MCDONALDS'S CORP., ISIN: US5801351017

Výplata dividendy u emise MCDONALDS'S CORP., ISIN: US5801351017

29.01.2015 10:45
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 2. březen 2015 * Výše dividendy: 0,85 USD na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 16. březen 2015

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 2.3.2015, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy