RM-SYSTÉM»Události»Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

14.01.2015 12:37

AKRO investiční společnost, a.s. tímto informuje podílníky bývalých CS fondů, že Česká republika podala dne 12. 12. 2014 u Obvodního soudu pro Prahu 6 žalobu na vrácení zaplacené částky Kč 2.080.447.226,-.

Žaloba je projednávána pod sp. zn. 8C 445/2014 u Obvodního soudu pro Prahu 6. Žaloba prozatím nebyla oficiálně doručena společnosti AKRO investiční společnosti, a.s.

Jakmile bude žaloba doručena, společnost se k žalobě neprodleně vyjádří s tím, že bude navrhovat zamítnutí žaloby

Zpráva na webu AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy