RM-SYSTÉM»Události»Fortuna - Oznámení o změně v počtu hlasovacích práv

Fortuna - Oznámení o změně v počtu hlasovacích práv

02.01.2015 13:58

Fortuna Entertainment Group N.V. ("Společnost") se sídlem Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX Amsterdam, Nizozemí tímto oznamuje:

Společnost byla informována o tom, že Franklin Templeton Investment Funds se sídlem v Lucembursku vlastnil k 19. prosinci 2014 2 628 629 akcií Společnosti představujících 5,06 % podíl na kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Před tímto datem držel Franklin Templeton Investment Funds 2 556 629 akcií Společnosti představujících 4,92 % podíl na kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Zpráva na webu emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.