RM-SYSTÉM»Události»Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

26.11.2014 10:36

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje podílníkům, že navrhla Ministerstvu financí České republiky uzavření dohody o dalším vedení soudního sporu. Podstatou tohoto návrhu bylo přijetí závazku AKRO investiční společnosti, a.s. oddělit částku představující zaplacenou náhradu škody od ostatního majetku podílových fondů do doby pravomocného ukončení soudního sporu o vydání bezdůvodného obohacení proti současnému závazku České republiky neuplatňovat vůči AKRO investiční společnosti, a.s. v soudním sporu úroky z prodlení. Dopisem ze dne 3. 11. 2014 byl uvedený návrh dohody bez bližšího odůvodnění odmítnut.
O dalším postupu budeme i nadále informovat.

Zpráva na webu IS AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy