RM-SYSTÉM»Události»VGP - Silný růst skupiny VGP pokračuje

VGP - Silný růst skupiny VGP pokračuje

21.11.2014 14:27
  • Skupina VGP zatím v roce 2014 koupila přibližně 1 milion m² nových pozemků pro výstavbu
  • 117,1% zvýšení výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 22,5 milionu EUR oproti 10,4 milionu EUR k 31. prosinci 2013
  • Silná poptávka od společností zabývající se výrobní činností

 

Během třetího čtvrtletí roku 2014 skupina VGP nadále zaznamenávala silný růst na všech trzích, kde je aktivní, přičemž v Německu rostla exponenciálně.

Od počátku roku 2014 doposud skupina VGP rozšířila své portfolio pozemků zajištěním 2,1 milionu m² dalších nových pozemků, z čehož 1,0 milion m² byl pořízen během roku. Tyto nové pozemky umožní skupině VGP vystavět dalších 450 000 m² budoucí pronajímatelné plochy.

Výrazný růst developerských a nájemních činností nadále pokračuje, a je podporován silnou poptávkou výrobních a logistických společností po nových pronajímatelných prostorách, jež jsme zaznamenali především v Německu a Estonsku. Slušnou poptávku po pronajímatelném prostoru jsme zaznamenali také na ostatních trzích skupiny VGP.

 

Web emitenta

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy