RM-SYSTÉM»Události»ČEZ - Dohoda s Albánií potvrzena: strany splnily všechny odkládací podmínky, ČEZ získá téměř 3 mld.

ČEZ - Dohoda s Albánií potvrzena: strany splnily všechny odkládací podmínky, ČEZ získá téměř 3 mld.

16.10.2014 10:53
Na půdě Sekretariátu energetického společenství ve Vídni si strany vzájemně potvrdily splnění všech odkládacích podmínek, čímž vstoupila v účinnost dohoda o narovnání uzavřená mezi společnostmi Skupiny ČEZ a Albánií v červnu tohoto roku. Podle ní ČEZ získá celkem 100 milionu EUR, tedy částku obdobnou počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti.

„Jsem rád, že jsme dokázali dohodu dotáhnout do konce, že strany řádně splnily smluvené odkládací podmínky. Nyní nic nebrání tomu, aby nám začala být částka převáděna na účet," uvádí Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. Podle uzavřené dohody obdrží Skupina ČEZ za úhradu pohledávek a převod podílu v distribuční společnosti kompenzaci 85 milionů EUR, dalších 15 milionů EUR již společnost obdržela. Částka bude vyplácena do roku 2018 v ročních splátkách, které jsou kryty garancí renomované evropské banky. Dnem nabytí účinnosti dohody byl převeden i 76% podíl společnosti ČEZ v distribuční společnosti zpět na albánský stát.


„Díky sjednané dohodě budeme moci se získanými finančními prostředky disponovat výrazně dříve, aniž bychom museli čekat řadu let na výsledky arbitráže," doplňuje Beneš. V návaznosti na účinnost dohody bude ukončena i arbitráž vedená proti Albánii, kterou zahájil ČEZ v květnu minulého roku kvůli neochráněné investici do distribuční společnosti.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy