RM-SYSTÉM»Události»AAA AUTO GROUP N.V. - Valná hromada

AAA AUTO GROUP N.V. - Valná hromada

14.10.2014 15:50
Kdy: 22.10.2014 v 9.30, kde: Sheraton Amsterdam Airport Hotel and Conferecnce Center, Schiphol Boulevard 101, Schiphol (Amsterdam Airport), Nizozemsko. Rozhodný den: 24.9.2014.

Dne 22. října 2014 se bude dle oznámení společnosti AAA AUTO GROUP N.V. konat mimořádná valná hromada společnosti (MŘVH).

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na michal.jahoda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 17.10.2014. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností AAA AUTO GROUP N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti AAA AUTO GROUP N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání mimořádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na MŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.