RM-SYSTÉM»Události»Východočeská energetika, a.s.: předběžné výsleky za rok 2001

Východočeská energetika, a.s.: předběžné výsleky za rok 2001

26.02.2002 00:00
'Východočeská energetika, a.s. zveřejnila předběžné výsledky za rok 2001
'Východočeská energetika, a.s. zveřejnila předběžné výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka

Předběžné výsledky za rok 2001

Název společnosti: Východočeská energetika, a.s.

k 31.12.2001

Výkony

tis.KČ

11 216 742

HV před zdaněním

tis.Kč

678 342

Daň z příjmu

tis.KČ

184 623

HV za účetní období

tis.KČ

493 719

Aktiva celkem

tis.KČ

12 112 461

z toho

Pohl za ups.vl. jmění

tis.KČ

0

Stálá aktiva

tis.KČ

8 020 502

Oběžná aktiva

tis.KČ

811 689

Ostatní aktiva

tis.KČ

3 280 270

Pasiva celkem

tis.KČ

12 112 461

z toho

Vlastní jmění

tis.KČ

5 740 581

Základní jmění

tis.KČ

2 549 544

Cizí zdroje

tis.KČ

5 488 636

Bankovní úvěry

tis.KČ

226 a64

Ostatní pasiva

tis.KČ

883 244

Datum konání řádné VH za rok končící luvedenvm datem (konaná v běžném roce)

20.6.2002

Rozhodné datum pro účast na této valné hromadě

13.6.2002

Zdroj:
Východočeská energetika, a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.